Pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzasichlu

mgr Krystyna Liptak

II piętro gabinet pedagoga specjalnego

email: k.liptak@szkolamurzasichle.pl

wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"

 

DYŻURY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Poniedziałek 11:00-12:00
Wtorek 12:00-14:00
Piątek 9:00-12:00

godzina dostępności: poniedziałek 13:00-14:00

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”

/Karl Hesselbacher/

 

 

Do zadań i obowiązków pedagoga specjalnego należy w szczególności:

  1. Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  3. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  4. Współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowywania dokumentacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
  5. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
  6. Współpraca w zależności od potrzeb z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.
  7. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów ale także nauczycielom.

 

DLA RODZICA I UCZNIA

 

Drogi uczniu,

Jeśli napotykasz problemy i nie wiesz jak je rozwiązać,

Jeśli potrzebujesz kogoś, kto wysłucha Cię i zrozumie,

Jeśli masz trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami,

Jeśli czujesz się zagubiony w swoich emocjach,

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, które Cię trapią,

Nie wahaj się, przyjdź do pedagoga specjalnego.

Jestem tutaj, aby Ci pomóc, bez względu na to, jak wielkie wydają się Twoje trudności.

 

Drogi rodzicu,

Jeśli martwisz się zachowaniem Twojego dziecka,

Jeśli chcesz porozmawiać o swoim dziecku i waszych relacjach,

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

Jeśli szukasz pomocy w rozwiązaniu rodzinnych problemów,

Nie wahaj się, przyjdź do pedagoga specjalnego.

Jestem tutaj, aby Cię wesprzeć i razem znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojej rodziny.