Wolontariat w Naszej Szkole

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolna praca na rzecz innych, społeczności lub organizacji, bez oczekiwania na wynagrodzenie finansowe. Jest to działanie oparte na altruizmie, empatii i gotowości do pomocy potrzebującym.

Na czym polega wolontariat?

Polega na aktywnym uczestnictwie w różnorodnych działaniach społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub ekologicznych. Wolontariusze angażują się w różnorodne projekty, takie jak pomoc osobom starszym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, czy udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.

Dla kogo przeznaczony jest wolontariat?

Wolontariat jest otwarty dla każdego, kto chce poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz innych. Zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice, jak i wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą wziąć udział w wolontariacie. Niezależnie od wieku czy umiejętności, każdy może znaleźć sposób, aby włączyć się w działania na rzecz innych.

Idea wolontariatu

Idea wolontariatu opiera się na wzajemnej pomocy, solidarności oraz chęci niesienia wsparcia tym, którzy go potrzebują. Jest to także doskonały sposób na rozwijanie empatii, umiejętności interpersonalnych oraz poszerzanie horyzontów poprzez działania społeczne.

Cel wolontariatu

Głównym celem wolontariatu jest pomoc innym oraz budowanie lepszego, bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Poprzez aktywny udział w działaniach społecznych, wolontariusze przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności, promując wartości takie jak empatia, szacunek, oraz odpowiedzialność społeczna. 

 

Wolontariat w naszej szkole to nie tylko doskonała okazja do niesienia pomocy innym, ale także możliwość osobistego rozwoju oraz budowania silnej społeczności opartej na wzajemnej pomocy i wsparciu. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wolontariackiej społeczności, skontaktuj się z nami już dziś!

 

Oto kilka drogowskazów dotyczących wolontariatu =):

Kto jest opiekunem:

Pedagog specjalny Krystyna Liptak sprawuje rolę opiekuna nad naszym programem wolontariatu.

Kiedy są zapisy do wolontariatu:

Zapisy do wolontariatu trwają do końca września każdego roku szkolnego.

Gdzie i kiedy odbywają się spotkania wolontariuszy:

Spotkania wolontariuszy odbywają się w środę w auli szkolnej, w godzinach 11:20 – 11:30.

Co zyskujesz będąc wolontariuszem:

Będąc wolontariuszem, zyskujesz ogromną satysfakcję z pomagania innym oraz czynienia dobra.

Dla zaangażowanych wolontariuszy na koniec roku czeka NAGRODA =) 

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2023/2024:

 Akcja „Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły”:

Pomoc została udzielona uczniom, którzy napotykają trudności w codziennym procesie edukacyjnym ze względu na zaniedbania wychowawcze lub trudności finansowe w rodzinach.

Celem akcji było stworzenie interesujących materiałów dydaktycznych, aby uatrakcyjnić dodatkowe zajęcia i zapewnić równość szans uczniom.

 

Akcja czytelnicza w przedszkolu:

Pomoc została udzielona najmłodszym uczniom, zwłaszcza tym, którzy potrzebują dodatkowej opieki w procesie wychowawczym.

Celem akcji było propagowanie czytania jako formy przyjemności, rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownictwa oraz wsparcie rozwoju czytelnictwa najmłodszych.

 

Warsztaty Świąteczne w Przedszkolu:

Pomoc została udzielona najmłodszym uczniom poprzez organizację warsztatów świątecznych.

Celem spotkania było pokazanie, że młodzież może być wzorem dla najmłodszych uczniów poprzez udzielanie pomocy w tworzeniu ozdób choinkowych.

 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka:

Pomoc została udzielona wszystkim dzieciom, szczególnie tym zaniedbanym wychowawczo.

Celem było uczczenie dnia oraz przypomnienie o fundamentalnych prawach dzieci.

 

Obchody Światowego Dnia Życzliwości:

Pomoc została udzielona uczniom, zwłaszcza tym, którzy potrzebują wsparcia emocjonalnego.

Celem było promowanie wartości empatii i dobroci wśród uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie pozytywnych uczuć w dzieciach poprzez drobne, ale serdeczne gesty.

 

Akcja „Najpiękniejszy prezent dla dziecka”:

Pomoc została udzielona dzieciom zaniedbanym emocjonalnie.

Celem było zachęcenie rodziców do poświęcenia uwagi i czasu na relacje z dziećmi, co jest bezcennym darem dla ich rozwoju i szczęścia.

Wszystkie te inicjatywy miały na celu nie tylko dostarczenie pomocy materialnej, ale także wsparcie emocjonalne i rozwój uczniów, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej.

 

Niepełnosprawni chłopcy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej:

Akcja „Prezent zerwany z choinki”  została zorganizowana w czasie przedświątecznym.

Celem akcji było zebranie słodyczy dla niepełnosprawnych chłopców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej.

Poprzez tę akcję społeczność szkolna i lokalna chciała sprawić radość i przyjemność niepełnosprawnym dzieciom w okresie świątecznym.

 

Osoby z zespołem Downa:

W marcu na terenie szkoły zorganizowano obchody Światowego Dnia Zespołu Downa na terenie szkoły.

W ramach solidarności z osobami z zespołem Downa uczniowie założyli skarpetki nie do pary.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyjątkowość i potrzeby osób z zespołem Downa oraz wyrażenie wsparcia i akceptacji dla nich poprzez symboliczny gest założenia niepasujących skarpetek.

Poprzez te działania społeczność szkolna i lokalna wykazała się empatią, współczuciem oraz chęcią pomocy osobom potrzebującym, co sprawiło, że świat stał się bardziej przyjazny dla nich.

 

Szlachetna Paczka:

W tym roku przyłączyliśmy się do akcji Szlachetna Paczka. Nasza pomoc została udzielona ubogiej rodzinie z Bukowiny Tatrzańskiej, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej               i potrzebowała wsparcia w zapewnieniu podstawowych produktów spożywczych oraz środków czystości. Zorganizowaliśmy zbiórkę potrzebnych produktów, aby dostarczyć tej rodzinie niezbędne artykuły do codziennego funkcjonowania.

 

Pola Nadziei:

Zbiórka do puszek odbyła się:

Parafia NMP Królowej w Murzasichlu – po mszy świętej o godzinie 8.00, 11.00, 17.00.

Klasztor oo. Dominikanów w Małym Cichem – po mszy świętej o godzinie 8.00, 11.00, 18.00.

Sanktuarium na Wiktorówkach – po mszy świętej o godzinie 9.00, 11.00, 13.00.

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Stasikówce – po mszy świętej o godzinie 9.00, 11.00.

Dzięki zaangażowaniu społeczności oraz naszych wolontariuszy, akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, a społeczeństwo zostało uwrażliwione na potrzeby osób znajdujących się w ostatnich chwilach życia. Łącznie udało się zebrać imponującą kwotę 9908,38 zł, 15 euro oraz 20 dolarów. Wszystkie zebrane datki zostały przekazane do Hospicjum w Zakopanem.

 

Akcja informacyjna na temat depresji:

Ponadto, nasi wolontariusze zorganizowali akcję informacyjną na temat depresji, która miała na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat tej choroby oraz propagowanie metod jej rozpoznawania i udzielania pomocy. Ta inicjatywa miała na celu poprawę jakości życia osób cierpiących na depresję poprzez zwiększenie empatii i zrozumienia ze strony społeczeństwa. Była skierowana do całej społeczności szkolnej w celach profilaktycznych i informacyjnych.

 

Akcja informacyjna pod hasłem ZAADOPTUJ PSA:

Akcja miała na celu zachęcenie społeczeństwa do adopcji bezdomnych zwierząt. Przekazywane informacje skupiały się na pozytywnych aspektach adopcji zwierząt, takich jak wierność, radość               i przyjaźń, jaką mogą one przynieść do domu swojego opiekuna.

Poprzez tę inicjatywę chcieliśmy podkreślić, że adoptowanie bezdomnych zwierząt jest nie tylko dobrym uczynkiem, ale także szansą na zyskanie prawdziwego przyjaciela oraz udzielenie wsparcia potrzebującym istotom. Naszym celem było zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt poprzez znalezienie im domów, w których będą kochane i szanowane.

 

Akcja pod hasłem „Mikołajkowa Zbiórka Prezentów”:

W okresie przedświątecznym uczniowie włączyli się w akcję Mikołajkowej Zbiórki Prezentów dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i Myślenicach. Przynosili różnorodne prezenty dla małych pacjentów, takie jak książki, kolorowanki, gry planszowe, zabawki, maskotki i słodycze. Zebrano wiele darów, które zostały przekazane organizatorowi zbiórki.

 

Akcje charytatywne dla Marysi Białońskiej:

Pomoc dla Marysi Białońskiej: w tym roku szkolnym szczególnie skupiono się na pomocy dla Marysi Białońskiej, 7 letniej dziewczynki, która cierpi na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Choroba ta prowadzi do stopniowej utraty wzroku i może doprowadzić do całkowitej ślepoty. Marysia, mimo że wygląda na zdrową i aktywną, potrzebuje terapii genowej, której koszt wynosi  3 miliony złotych, a lek nie jest refundowany.

Aby wesprzeć Marysię, uczniowie i wolontariusze podjęli wiele akcji charytatywnych:

 

"Słodki Czwartek dla Marysi": Zorganizowano akcję pieczenia słodyczy, a zebrane środki przekazano na leczenie dziewczynki. Udało się zebrać znaczną sumę pieniędzy. Zebrano 3082,79 zł.

 

"Zbiórka do puszek dla Marysi": Uczniowie przygotowali pierniczki, które wręczali darczyńcom wrzucającym pieniądze do puszek po mszy świętej. Zebrano duże kwoty, które również zostały przeznaczone na leczenie Marysi. Zebrano 13 969 zł.

 

Sprzedaż ciast i rzeczy regionalnych: Zorganizowano dwudniowy Pchli Targ, a zebrane pieniądze wpłacono na konto Fundacji Siepomaga. Zebrano 5547,10 zł.

 

Pchli Targ dla Marysi: Sprzedawano fanty, a dochód został przekazany na leczenie dziewczynki.
Zebrano 1526,25 zł.

 

Sprzedaż pączków dla Marysi: Sprzedaż odbyła się na terenie szkoły i przyniosła znaczną kwotę na leczenie Marysi. Zebrano 1827,10 zł.

 

Życzliwa Foto Budka dla Marysi: Uczniowie mogli robić sobie zdjęcia, a dochód ze sprzedaży zdjęć został przeznaczony na leczenie dziewczynki. Zebrano 470 zł.

 

Sprzedaż zakładek do książek, gdzie uczniowie przygotowali piękne ręcznie wykonane zakładki i sprzedawali je, a dochód został przekazany na leczenie Marysi. Zebrano 150 zł.

Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się zebrać znaczne sumy pieniędzy, które przyczynią się do leczenia Marysi Białońskiej. Te akcje nie tylko przyniosły ulgę potrzebującym, ale także były lekcją empatii, solidarności i odpowiedzialności społecznej dla naszych uczniów.

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” XVII edycja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu realizuje  XVII edycji projektu organizowanego corocznie przez  Instytut Dialogu Międykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego i skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących. W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy projekt pod nazwą: „MY JESTEŚMY SOLĄ ZIEMI I ŚWIATŁEM ŚWIATA" .

Szczegóły na temat projektu podane są na stronie internetowej:

https://www.mwm.edu.pl/mobile.php?idmjp2,1